Divno je ime tvoje


 
 
hqdefault10. travnja 2012. izašao je drugi album Divno je ime tvoje sa 12 novi autorskih pjesama.

Album Divno je ime tvoje možete nabaviti na susretima zajednice Novo srce.

 

 

 

 

 

 

Pošalji Duha svog


Pošalji Duha svog’ da obnovi nas
pošalji Duha svoga!

Da vatra tvoje ljubavi zapali nas,
da svjetlo tvoje zasja u narodu tvom,
da vatra tvoje ljubavi zapali nas,
zapali nas!

Pošalji Duha svog’ da pohodi nas,
pošalji Duha svoga!

Da snaga tvoga imena izbavi nas,
da žive vode napoje narod tvoj,
da snaga tvoga imena izbavi nas,
izbavi nas!

Isuse znam da si tu


Kruh nam postaje tijelo, pretvaraš vino u krv u srca ulijevaš ljubav svoju svu, Isuse, znam da si tu.

Kruh i vino prinosimo Bože i život ti dajemo s njom, svetom žrtvom na oltaru tvom, vodiš srca u Očev dom.

Isuse, znam da si tu!

 

Snaga krvi Kristove

Neka pjeva svemir sav, nek odjekne zemlja sva jer Bog posla sina svog. Da mi život daruje, da me spasi od zla svoju krv na križu proli on!

Snaga krvi Kristove otkupila me, snaga krvi Kristove podigla me, kaplja krvi presvete može spasit’ cijeli svijet i tebe, snaga krvi spasit će!

Jahve nad vojskama

Jahve tebi se utječem o meni kad šapuću zlo jer dušmani moji pred imenom tvojim nice padaju.

Kad iznova padnem u grijeh kako tad pronaći spas? Znam u imenu tvome je spasenje moje, Bože moj.

Divno je ime tvoje, divno je ime po svoj zemlji Gospode moj. Jahve nad vojskama ti si Jahve nad vojskama.

Jahvi prepusti svoj put uzdaj se u njeg i znaj ime Božje je onaj svjetionik na moru života tvog.

 

Dođi slijedi me

Raduj se, jer pozvan si da slijediš Isusa, raduj se i odreci se sebe samoga.
On te poziva, hajde slijedi ga.

Dođi slijedi me sad ti, odreci se samoga sebe ti, uzmi svoj križ i pođi za mnom, ako za me umreš, živjet ćeš.

Ne boj se, jer s tobom ću biti dovijeka. Živjet ćeš s vječnom hvalom na usnama.
On te poziva, hajde slijedi ga

Sila odozgor

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja!

Siđi duše sveti darom razuma na nas, pokaži kojim putem, u snovima da čujemo tvoj glas!

Siđi duše sveti darom znanja na nas, u molitvi nas vodi, izgradi, štiti, mijenjaj nas!

Siđi duše sveti darom mudrosti na nas, dio tvog smo plana, otkrij što je najbolje za nas!

Siđi duše sveti darom jakosti na nas, sa silnom svojom snagom, nek’ se đavo boji nas!

Siđi duše sveti darom pobožnosti na nas, suradnja s tobom duše, u molitvi da krasi nas!

Siđi duše sveti darom straha Božjega, ti nam narav kroti, u svijetu smo, al’ nismo od njega!

Siđi duše sveti darom dobrog savjeta, savjetuj nas divni, da podižemo jedan drugoga!

 

 

Slava Bogu živomu

Slava, slava Bogu živomu, svemogućemu!

Veličanstvom nebo natkriljuješ, slavom zemlju ispunjaš, stvorenja neka slave te dovijeka!

Ti sina svoga dao si da od ropstva nas oslobodi, silu đavla polomi i sad smo slobodni!

Jer ti suhe kosti obnavljaš, mrtvoga oživljavaš, Duhom svojim prožimaš i na noge postavljaš!

Ustanimo sada svi, kličimo u zahvalnosti Bogu što se proslavi u svojoj ljubavi!

Isuse, hvala

Koliko si me puta spasio od zla? Koliko si me puta iz gliba izveo? Koliko si me puta s litice vratio?
Isuse hvala ti!

Isuse, hvala, Isuse hvala
Isuse, hvala, Isuse hvala!
Isuse, hvala, Isuse hvala!
Isuse, hvala, hvala ti!

Koliko si me puta poljubio, kad uplakana bijah, i tužna i sama?
Koliko si mi puta ruku pružio, kad nisam znala kamo poć?

 

 

 

Moja pobjeda

Moja pobjeda, moj mač, kojim rušim sve prepreke, bježe moji svi dušmani, pred snagom ljubavi!

U meni svjetlo užižeš, Bože, tminu razgoniš tvoja snaga pobjeđuje sve! Božja riječ je mač i štit, za nju nema prepreke, s Bogom svojim rušim zidine!

Moja pobjeda i mir sve od tebe dolazi, tvoja ljubav pobjeđuje sve! Moja pobjeda i mir sve od tebe dolazi, slavim tvoje ime, Gospode!

Povratak ocu

Bezbrižan život me mamio grijeh mi užitak postao, razasuh začas svo imanje.

Kada me nevolja pritisnu, život mi prazan postade, ustadoh i krenuh Oče k tebi!

A ti mi Oče, pade oko vrata, cjelovom svojim me poljubi, prsten na ruku, haljine nove, u radost me svoju uvodiš!

Ljubav je tvoja čudesna, život mi sav promijenila, samo kajanje me k tebi dovelo!

 

 

 

Raspeta ljubav

Dolazim do tebe, Gospodine, na križu tvome gledam te i vidim  sebe u ranama tvojim.

Dolazim do tebe, Isuse, sa križa svoga gledaš me, raspeta ljubav za mene.

Svojim umom dokučit neću tvoju preveliku ljubav koja za križ držala te. Kako da ti zahvalim moj ljubljeni Isuse, nego da ti život svoj darujem!

I slava! I hvala! I čast! I moć! Za tu ljubav tako svetu da si na križ htio poć’!

Dok sjediš na prijestolju svom

Slava tebi, Bože, slava tebi!

Dok sjediš na prijestolju svom Isuse ljubiš me, Isuse ljubiš me

O, aleluja, o aleluja! Isuse ljubiš me!

Dok sjediš na prijestolju svom Isuse čuvaš me, Isuse čuvaš me

O, aleluja, o aleluja! Isuse čuvaš me!

Dok sjediš na prijestolju svom Isuse slava ti, Isuse slava ti

O aleluja, o aleluja! Isuse slava ti!

Komentari

komentara