Kao plamen


nss
U srpnju 2008.g. izdali smo prvi nosač zvuka pod imenom „Kao plamen“ sa 11 autorskih pjesama.

Sve pjesme i tekstove možete pronaći ovdje

 

 

 

 

 

Kao plamen

Kao plamen, kao vatra
moja ljubav u vama sja.
Kao rosa, kao kiša
moja ljubav vas natapa.

Sa križa ljubav dolazi
svjetlo u život ti donosi
i kad pomisliš da si
sam pod zvijezdama
otvori srce i s tobom sam ja.

Kao rijeka, kao more
moja milost sad se razlijeva
kao jutro, kao zora
novi život budi u vama.

Sa križa milost dolazi
i oprost grijeha ti donosi
i kad pomisliš da si
sam pod zvijezdama
otvori srce i s tobom sam ja.

Pronikni me

Pronikni me svega Bože
i srce upoznaj mi
iskušaj me i misli moje
upoznaj ti.

Uzmem li krila zorina
pa se naselim moru na kraj
i ondje bi me ruka tvoja vodila,
desnica me tvoja držala.

Pogledaj me da li idem
putem pogubnim
povedi i mene putem vječnim.

Ti si moje stvorio bubrege,
satkao me u krilu majčinu
hvala ti što sam stvoren čudesno
što su djela tvoja predivna.

 

Jahve je Bog

Uzdah se u Jahvu
silnim uzdanjem
on se k meni prignu
i usliša vapaj moj,
noge mi stavi na hridinu,
korake moje ukrijepi!

Jahve je Bog, Jahve je Bog,
neka govore svagda:
Jahve je Bog!

U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.
Vidjet će mnogi
i obuzet će ih strah,
uzdanje će u Jahvu staviti!

Samo je u Bogu mir

Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu spasenje.

Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja, neću se pokolebati.

U Boga je spasenje i slava,
Bog mi je hridina silna i utočište.
U nj se narode uzdaj u svako doba
pred njim izlijevaj srce svoje.

Sinovi su ljudski samo dašak,
laž su djeca čovječja.
Svi da stanu na tezulju,
od daha lakši bi bili.

Slava Božja

Srce moje je sigurno u tebi, Bože
srce moje se raduje, tebi pjevam
probudi se dušo moja,
probudi se zoro jutarnja,
slava Božja je tu.

Slava Božja je tu
slava Božja je tu
slava Božja je tu, među nama tu,
slava Božja je tu.

Uzvisi se Bože nad nebesa
slava tvoja
nek je nad svom zemljom
ljubljeni tvoji
da se izbave,
desnicom pomozi nam.

Mogu sve

Tvoja krv me oprala,
tvoja rana iscijelila
tvoja desnica me uzdigla,
u tebi je pobjeda!

Mogu sve u onom tko me jača
mogu sve u onom tko me ljubi
ni život ni smrt odvojit me neće
od tebe, vječna ljubavi!

Tvoja slava se izlila,
tvoja ljubav procvjetala
rosa milosti me napojila,
u tebi je pobjeda!

Kao Petar Stijena

 

U polumraku hrama
vječno svjetlo sja
kajanje u srcu, sami Isus i ja
dok suze mi lice žare
i padaju na moj dlan
duša moja u ljubavi Božjoj
nalazi vječni stan.

Kao Petar Stijena
često osjećam se ja
koliko li puta sam zatajio Isusa
al’ njegova ljubav na križu
opra mi grijehe sve
Isuse u hostiji bijeloj,
znam da ljubiš me.

Izvore vode žive

Izvore vode žive,
izvore vode žive
daj mi piti s izvora tvog
da više nikada ne žeđam ja.

Isuse, ljubavi,
Isuse ljubavi vječna
napoj me ljubavlju tom
natopi ljubavlju
beskrajnomHalf Column

Središte sv. Pisma (bolje se Jahvi uteći)

Bolje se Jahvi uteći
nego uzdat se u čovjeka
bolje se Jahvi uteći
nego uzdat se u čovjeka
jer je vječna ljubav,
jer je vječna ljubav,
jer je vječna ljubav njegova.

Iz tjeskobe Jahvu zazvah
i on me oslobodi
Jahve je sa mnom,
ja se ne bojim, tko mi što može!
Zahvalit ću ti, zahvalit ću ti,
zahvalit ću ti što si me uslišio!

Otvorite mi širom vrata pravde, ući ću, Jahvi zahvalit
ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!
Zahvalit ću ti, zahvalit ću ti,
zahvalit ću ti što si me uslišio!

Ti si mi sve

Trebam tvoju ljubav
kad mi riječi utihnu,
trebam tvoje svjetlo
kad u tami posrnem,
i kad prazno mi je srce,
i kad tebe ne vidim,
trebam tvoje lice
da me tada ohrabri!

Ti si mi sve, ti si mi sve, Isuse,
tvojoj moći ja se klanjam,
tvoju slavu priznajem
ti si mi sve, ti si mi sve, Isuse,
i dok slušam zvuke neba
u tebi se radujem.

Trebam tvoju ljubav
i kad me mir preplavljuje
trebam tvoju radost
kad pred tebe dolazim
i kad braću susrećem,
tebe vidim ja,
trebam tvoje lice
da u tebi ostanem!

 Buduće blagostanje

 

Oči će ti gledati
učitelja tvoga
oči će ti gledati
učitelja tvoga.

U nevolji, tjeskobi tvojoj
učitelj se neće više krit.
I uši će ti čuti jasnu riječ
to je put, njime idi sad!

I zamrzit ćeš idole ništavne
izbacit ćeš ih iz života svog!
U dan kad Jahve rane iscijeli,
svjetlom će obasjat
narod svoj.

Komentari

komentara