Category Archives : Biblijski citati


Egzegeza evanđelja – Duhovi

                          IZ EVANĐELJA PO IVANU I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: ”Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše […]


Egzegeza evanđelja – 5. Vazmena nedjelja

                      IZ EVANĐELJA PO IVANU: Pošto Juda iziđe, reče Isus: ”Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. […]

pv

Egzegeza nedjeljnog evanđelja

                                IZ EVANĐELJA PO IVANU: Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun […]

Donosimo egzegezu (tumačenje) nedjeljnog evanđelja - 3. vazmene nedjelje.
Egzegeza je sastavljema prema predavanjima profesora biblijske teologije doc. dr. sc. Ivice Čatića.
Želimo da kroz analizu i tumačenje Božje Riječi bolje upoznate Boga.

psalm

Molitva

”Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!” Ps 105, 4-5 ”Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: “U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. […]


Obećanja

    “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: […]

psalm

psalm

Božja ljubav

‘‘Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo.” 1 Iv 3, 1 ”Izvede ih sa srebrom i zlatom; u plemenima njinim bolesnih ne bješe.” Ps 105, 37 A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na […]


Uvijeti

”Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.” Ps 24, 3-5 »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, […]

psalm

psalm

Za rast

”Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga! Tko se uzvisi, bit će ponižen; a tko se ponizi, bit će uzvišen.” Mt 23, 11-12Što si veći, to se većma ponizi, da nađeš milost u Gospoda. Jer veliko je milosrđe Božje i poniznima otkriva tajnu svoju. Iako je velika moć Gospoda, on prima počast poniznih. Sirah 3, 18-20»Ne zgrćite sebi […]