Egzegeza evanđelja – 5. Vazmena nedjelja


pv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZ EVANĐELJA PO IVANU:
Pošto Juda iziđe, reče Isus: ”Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim vi ne možete doći. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.”
Iv 13,31-35

Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! U Isusovim postupcima postalo je očito da tama nije uspjela nadvladati svjetlo – ono svijetli ljubavlju koja ni pred čim ne staje, pa ni pred fizičkom eliminacijom. Ljubav je pobijedila jer je premjerila tamu i njenom zadnjem sinu ponudila svjetlo. Otac laži, koji uvijek laže i iskrivljava ljudima sliku Boga sada je pobijeđen. Prvim zalogajem kojeg Biblija spominje (usp. Post 2,16; 3,1-13), on je čovjeku Boga predstavio kao onog koji mu nešto krije, koji čovjeku zabranjuje zalogaj da ne bi postao kao bogovi. U zalogaju kojeg Isus nudi Judi padaju sve laži i prividi jer Bog se daje do kraja.
Upravo iz posvemašnje suprotstavljenosti usmjerenja Isusa i Jude izbija iskra koja objavljuje slavu Božju: Isus je Sin koji, polažući život u služenju dobru svoje braće, objavljuje koliko smo kao sinovi ljubljeni i od njega i od Oca nebeskog.
Iz ovog proizlazi da Crkva, zajednica današnjih Kristovih učenika i osobno svaki kršćanin u njoj, može biti Isusov samo ako dozvoljava da ga Isus pere. Samo ako se damo ljubiti, možemo reći da smo živi udovi Crkve. Onaj tko se da ljubiti, doživljava novo rađanja, iznutra – iz vode i Duha (3,5) – i može slobodno ka svjetlu, ka Sinu i Ocu, ka drugim ljudima. Kad im dođe, ima im što donijeti jer dolazi iz ljubavi Božje.
Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge… Isus je zove novom zapovijedi (Iv 13,34), svojom zapovijedi (15,12): ljubite jedan drugoga kao što sam i ja vas ljubio. Veznik kathos ovdje označava da je Isusova ljubav i primjer i temelj. Ta se zapovijed ne zove novom zbog njezina sadržaja – zapovijed ljubavi postoji gotovo u svim religijama (kao i u SZ, Pnz 6,4; 11,1; usp. Mk 12,28-34; Mt 22,34-40) – nego zato što je unaprijed dana u Isusovoj ljubavi, koja je ljubav Oca, i zato što je iz nje izvedena. Dakle, mjera ljubavi koju zapovijeda Isus nije ljubav kako je mi shvaćamo (npr. instinktivnoj sentimentalnost) nego kako ju je on živio (usp. Iv 15,13).
Poslanje o kojem Isus kasnije govori u najužoj je vezi s ljubavi te se oni međusobno interpretiraju. Naime, ljubav se očituje u slanju Sina (4,9; usp. Iv 3,16). Isus u Velikosvećeničkoj molitvi svrhu svog poslanja izražava upravo u terminima ljubavi: da u njima trajno bude ljubav kojom si ti mene ljubio, i ja u njima (Iv 17,26). Kao što će se poslanje Sina nužno nastaviti u poslanju učenika u svijet, tako se i ljubav Sina, koju prima od Oca, treba nastaviti u ljubavi učenika. Time su učenici osposobljeni, ali i obvezani na ljubav.
A iza govora o ljubavi slijedi navještaj Petrova zatajenja. Dakle, radi se o ljubavi koja ne zastaje ni pred izdajom, ni pred zatajenjem! Ljubav koja počiva na sentimentalnostima ovdje bi stala i rekla da nema koga ljubiti. Zapovijed ljubavi u 1Iv poziva one koji raspolažu dobrima ovoga svijeta da bratu u potrebi omoguće udio u dobrima.
Zbog svega rečenoga, ljubav koju Isus pruža i zapovijeda jest nešto što nadilazi ljudske snage. Ona je ono što mi po sebi nemamo, ali možemo primati i tako nadilaziti sami sebe, rasti, ići u novinu i dubine života. Upravo ovdje nailazimo na korektiv koji nas usmjerava na ispravnu duhovnost: ako trebamo imati nešto što nemamo, to znači da to trebamo primiti. To znači da naša duhovnost ne može počinjati s nama, vrtjeti se oko nas i završiti s nama – tada na koncu imamo samo ono što je naše. Prava duhovnost znači biti otvoren – da se i u nama, kao i u Isusu spoje nebo i zemlja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>