Egzegeza evanđelja – Duhovi


Holy-Spirit-7-gifts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZ EVANĐELJA PO IVANU
I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: ”Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: ”Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. ”To rekavši, dahne u njih i kaže im: ”Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, i otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”
Iv 20,19-23

20,19: Uvečer toga istog dana… Radi se o prvom danu u tjednu tj. o danu poslije subote koji će, upravo zbog Gospodinovih ukazanja baš na ovaj dan (20,26), postati dan Gospodnji tj. kršćanska nedjelja.
Učenici su od Marije primili radosnu vijest o Isusovom uzlasku Ocu, ali još su uvijek iza zatvorenih vrata. Život se mijenja tek susret s Uskrslim. Za susret potrebno je cijeli život otvoriti Bogu da ga zahvaća i mijenja.
Ulazak Uskrslog unatoč zaključanim vratima svjedoči da on više nije vezan prirodnim zakonima. No, njegove ruke i bok govore da je to njihov Učitelj i Gospodin! Dakle, Uskrsli u isto vrijeme i nije isti s Isusom kakvog su poznavali.
Židovi su se pozdravljali sa šalom, mir! No, Isusova riječ o miru nije samo pozdrav. On sada ispunjava obećanje koje je dao tijekom posljednje večere (14,27; 16,33) – obećanje mira kojeg svijet ne može dati. Vidjevši njegove ruke i bok, obradovaše se učenici… Sada može njihova radost biti potpuna (15,11).
20,21-22: Isus im ponovno reče: mir vama! Poput Božjeg ruah, koji je dao život prvom čovjeku (Post 2,7) i koji rađa odozgo (Iv 3,5-8), Isus dahne u njih i daje im Duha Svetoga. Već Ez 36,25-27 povezuje Duha Božjeg s oproštenjem grijeha. Tridentski sabor ovdje vidi biblijske temelje sakramenta pomirenja.
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas (20,21). Učenici trebaju u svijetu biti ono što je do sada Isus bio (13,20; 17,18). To je novi način na koji Otac sve privlači k Raspetom Isusu u novu zajednicu ljubavi. Dar Duha će im omogućiti da iziđu iz zaključane sobe i prekorače granicu svoga straha. Duhovni život znači nadići sebe. Tek sada Božje stvaranje ide svojoj punini. Tek sada je dovršeno (19,30).
20,23: Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se… Mt 16,19; 18,18 naglašava vlast Petra i apostola da vežu i odriješuju određena pravila života u zajednici. Ivan ovdje govori o vezanju i opraštanju grijeha. Kršćanska tradicija je jako rano povezala Matejevu i Ivanovu tradiciju u jedinstveno shvaćanje apostolskog autoriteta kada je riječ o penitenciji tj. opraštanju i okajavanju grijeha.
Učenici su se odrekli Istine dok je svijet protiv nje vodio proces. Sada im Isus oprašta i daje Duha. Njihovo iskustvo jest zataja, dar Uskrsloga jest mir i oproštenje. Darom Duha učenici će omogućavati transformaciju i drugim ljudima da bi se pomirili s Bogom (20,23).
Moderni čovjek ne želi nikoga iznad sebe – zašto bi neki svećenik bio iznad mene kao posrednik do Boga? Isusov učenik je prvi koji ima iskustvo grijeha i koji se treba miriti s Bogom i s drugim ljudima. I zato kada vrši poslanje opraštanja grijeha, kada oprost proglašava drugom čovjeku, on nije iznad njega. On drugoga uvodi u onu milost koju sam uživa. Nažalost, mnoge ljude nerazumijevanje ili vlastita oholost odvraća od pomisli na sakrament pomirenja. Kao što se ljubav živi u zajednici, tako se i oproštenje dobiva putem zajednice koju predstavlja Isusov učenik tj. apostol.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>