Egzegeza nedjeljnog evanđelja


isus_petar03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZ EVANĐELJA PO IVANU:

Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: ”Idem ribariti. ”Rekoše: ”Idemo i mi s tobom.” Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: ”Dječice, imate li što za prismok?” Odgovoriše mu: ”Nemamo.” A on im reče: ”Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.” Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: ”Gospodin je!” Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: ”Donesite ribâ što ih sada uloviste.” Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: ”Hajde, doručkujte!” I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: ”Tko si ti?” Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: ”Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: ”Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: ”Pasi jaganjce moje!” Upita ga po drugi put: ”Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: ”Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: ”Pasi ovce moje!” Upita ga treći put: ”Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: ”Voliš li me?” pa mu odgovori: ”Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: ”Pasi ovce moje!” ”Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.” A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: ”Idi za mnom!”
Iv 21,1-19

Poslije toga upućuje na događaje koji su se dogodili ranije na sam dan uskrsnuća i na događaje osam dana kasnije, kako ih donosi Iv 20. To je dan u koji je zasjalo novo svjetlo u ljudskoj povijesti – Isus – Svjetlo svijeta otvorio je ljudskom duhu nove dimenzije postojanja! Iz tog dana struji novi život, razlijeva se u ostale dane povijesti. Sve se događa na obali Tiberijadskog mora koje se u Iv 6,1 naziva i Galilejsko more. Ovdje se koristi smo naziv Tiberijadsko i time se jače doziva u svijest poganski naziv galilejske metropole, podignute u čast imperatoru Tiberiju. Susret više nije u srcu židovstva, Jeruzalemu, nego na otvorenom, na moru poganske Galileje (usp. Iz 8,23; Mt 4,15) koje se zove po Rimljaninu. Ovdje se ima dogoditi Euharistija! Iako Šimun o ovom poglavlju ima lidersku poziciju (ima inicijativu pri kretanju na ribarenje, prvi se baca u more k Isusu, sam izvlači mrežu punu riba, dobiva od Isusa poslanje da pase njegove ovce), on drugima ne naređuje. U ovom ribarenju, koje je slika pastoralnog djelovanja Crkve, autoritet se ne ostvaruje komandiranjem nego davanjem sebe, davanjem primjera kojeg će drugi slijediti. Primjer koji ostvaruje želje koje drugi nose u srcu nije teško slijediti. Kao u ribolovu o kojem govori Lk 5,1-11, učenici su se uzalud trudili. Što je nedostajalo njihovom trudu? Evanđelist ne daje detaljna objašnjenja, no kada se pojavi Isus njegova riječ će trud učiniti plodonosnim. Svaka apostolska inicijativa, ako nije praćena Gospodinovom prisutnošću i blagoslovom, ostat će besplodna. Onaj tko ostaje u meni, donosi mnogo roda (Iv 15,4a). Pita ih imaju li što za prismok – štogod od svoga noćašnjeg truda za dodati kruhu kojeg je on već pripremio uz ribu na žeravici! Imaju li štogod donijeti i dodati u Euharistiji njemu koji je kruh života? Kristovo tijelo u Crkvi ima svoju puninu (Ef 1,23). Umjesto obećanih djela, većih nego li su njegova (Iv 14,12), učenici nemaju što staviti pred Isusa: nemamo! To je znak da u ribarenju ljudi nisu bili ujedinjeni s njim jer bez njega ne možemo učiniti ništa (Iv 15,5). Bacite mreže na desnu stranu – u mentalitetu Židova desna strana označava blagoslov, napredak.

Ljubljeni učenik je živio u kontemplativnoj atmosferi hranjenoj intenzivnim osjećajima ljubavi prema Isusu. Ljubav je ta koja omogućuje intuitivnu spoznaju koja vodi shvaćanju, spoznanju i ulasku u zajedništvo s Ljubljenim. Petar to nije uspijevao. Njegova ljubav je drugačija. Pobjegao je od uhvaćenog Isusa, zatajio Ga. Njegovu ljubav nadvladavaju ljudski obziri, strah; ona je bučna, gromoglasna, ali nestalna i slabašna. No, ipak postoji. Isus i takvu ljubav prepoznaje i cijeni. Računa s njom. Sada skače u vodu i hita k Njemu. Nosi mu svoje slabašno srce – zna da smije i sa slabašnim srcem pred Gospodina! Popet će se i izvući ono što svi skupa jedva mogahu (Iv 21,6). Nadmašit će sve, uskoro će nadmašiti i sebe. Žeravica uz koju će Petar obnoviti ljubav i vjernost Isusu, podsjeća na vatru u dvorištu velikog svećenika uz koju ga je zatajio. U oči upada činjenica da Isus već ima ribe i to prije negoli su ih učenici izvukli na kopno punu mrežu. On im je već pripravio kruh i ribu, koji su prethodili čudesnom umnoženju kruha i ustanovi euharistije. Sada učenici mogu razumjeti ono što tada nisu shvaćali. Svojom mukom, smrću i uskrsnućem nije otišao od njih: ne, on sebe, život koji živi poput ovog kruha i ribe stavlja pred njih! No, Isus ne ostaje samo na onome što on pruža njima. Donesite riba što ih sada uloviste! Ulov učenika, obilan zahvaljujući vršenju Gospodinove riječi, treba biti pridružen Isusovim darovima. Uskrsli pruža Crkvi, svakom vjerniku svoje darove – svoj život, ali očekuje da i mi svoj trud i plodove uložimo i sjedinimo s njegovim darovima. Ono što je omogućio nama, da darujemo njemu! Budući da učenici vuku prema kopnu 153 velike ribe, a mreže ne pucaju, ulov postaje simbol misionarskog uspjeha kojim dovode ljude u Kristovu zajednicu. Neki smatraju da je i broj 153 ovdje simboličan u smislu da su tada poznavali ukupno 153 vrste riba, kao i 153 poznata jezika, pa bi 153 izvučene ribe najavljivale ukupnost naroda obuhvaćanih Petrovim ribarskim/pastirskim djelovanjem.

Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Ovako počinje serija od 10 izmjena riječi između Isusa i Petra, jedan od najfascinantnijih razgovora Boga i čovjeka. Sa tri pitanja Isus će Petra vratiti u noć zataje i daje mu priliku da iskustvo one strašne noći prijeđe, ”proživi” još jednom, ali ovaj puta sa mogućnošću drugačijeg ishoda. Isus mu se obraća unutar zajednice učenika. Gospodin ne želi da Petrova zataja bude zadnja riječ. Želi da ga Petar upozna u novoj dimenziji, novoj snazi ljubavi. Zato mu ne spominje ni nevjeru, ni grijeh i oproštenje. On u čovjeku gleda prije svega njegovo srce. Petra prvo pita voli li Ga više od ovih jer je za posljednjom večerom rekao da će, ako Ga svi ostave (usp. Mk 14,29), on za Njega položiti svoj život (13,37). Sigurno da Ga je Petar na svoj način volio i bio mu odan koliko je mogao. No, pred Bogom to nije dostatno – to je ljudska pamet koju lako nadmudri Sotona, kao što se i pokazalo one, za Petra tako strašne, noći. Zato on mora ići dalje. Njegovo poznavanje ne može ostati samo na onom što osjeća. Ljubav ne može počivati samo na mome ja. Ljubav mora čuti i drugo ti. Petar mora čuti Isusa, mora Ga doživjeti. Sad će Isus Petra poučavati o Ljubavi koja je u isto vrijeme i prevelika i prestrašna za čovjekovo malo i uplašeno srce. Premalo je Petar ušao u bezdan te ljubavi koja je krvarila na križu. Pobjegao je od nje. Čovjek ljubav traži, ali i bježi od nje. Ona ga i grije, ali i smrzava.

…ljubiš li me? Kakav trenutak – Bog pita čovjeka da li ga ljubi! Nakon što je u muci trnja, bičeva, sramote, pljuvački i ćuški, bolima i smrti na križu Isus očitovao Boga kao ljubav, sada može bez stida uputiti ovo temeljno pitanje, jer ljubav želi biti ljubljena! Petar, nakon što je vidio strahotu križa, sada može naslutiti kakva je to ljubav. Petre, imaš li takve ljubavi za mene? Ljubiš li takvom ljubavlju više nego ovi? Isus tu misli na najviši oblik ljubavi. Petar u odgovoru ne ide tako visoko. Ide skromno: Ti znaš da Te volim. Postao je svjestan svog malog srca. Više se ne hvasta da je spreman dati život za Isusa. Evo velikog iznenađenja! Isus nije prezreo Petrovu skromnu ljubav. Iako nije zadovoljio standard kršćanske ljubavi, Isus mu povjerava brigu za ovce Dobrog Pastira! Isus smatra da će Petar – primivši iskustvo ljubavi u oproštenju, postavši spreman sebe iskreno izmjeriti i priznati više nego skromnu, poraznu istinu o sebi – postati pogodan za brigu o njegovu stadu! Smatra da će ući u dubine ljubavi koje pozna samo onaj tko istinski živi oproštenje koje je primio! Drugim pitanjem opet Isus pita da li Ga Petar ljubi, ali sada bez usporedbe s drugim učenicima. Petar zna da je njegovo srce slabo, zato hrabro i otvoreno ponavlja svoju skromnu istinu: volim Te. Ovo je razgovor ozdravljenja. Koliko oslobođenje – Isus ne traži od mene da budem bolji od ovog ili bolji od onog! Želi da ja budem ja, kako god da su skromni moji dometi! Umjesto umišljenih visina ili nametnutih kriterija, on želi mene, da moje srce iziđe na svjetlo dana. U trećem pitanju Isus se spušta prema Petru: više ga ne pita ljubiš li me-savršeno, nego sada ide još niže, Petru bliže: voliš li me-kao prijatelj? Svaki puta Isus snižava prag zahtjevnosti, od Petra svaki puta traži manje. Spušta se na njegovu razinu: važnije od onog što Bog želi – od savršene ljubavi – jest ono što Petar ima i može dati. Bogu je Petrovo ti važnije od Njegovog ja (odsjaj trojstvene ljubavi). Nakon što je i treći puta izrazio ljubav Isusu, Petar konačno dobiva poslanje da bude pastir i pase Isusove ovce.

M. R.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>