Author Archives : admin


psalm

Molitva

”Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!” Ps 105, 4-5 ”Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: “U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. […]